Tag Archives: Doanh nhân châu Á

CEO NHG Hoàng Nguyễn Thu Thảo: Từ nỗi trăn trở của những người mẹ

Giải thưởng Doanh nhân Châu Á (APEA) 2017 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, vừa vinh danh 14 nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi bật. Trong đó, bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo –...

Doanh nhân Châu Á 2017 – CEO NHG Hoàng Nguyễn Thu Thảo: Từ nỗi trăn trở của những người mẹ

Giải thưởng Doanh nhân Châu Á (APEA) 2017 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, vừa vinh danh 14 nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi bật. Trong đó, bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo –...