Truyền hình trực tiếp Lễ công bố Top Brands 2023

 Truyền hình trực tiếp Lễ công bố thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2023 (Top Brands) và thương hiệu xuất sắc Việt Nam 2023 trên VTC8.